Prizren Şehri

Kosova Cumhuriyeti’nin başkenti Priştine gibi gelişme ve değişme içerisinde olan bir şehri olan Prizren şehri; hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Değişen ve gelişendünyaülkeleri arasında Prizrenşehri de yeni konutlarinşa edilmesi, yolların genişletilmesi ve yenilenmesi, idari binaların yapılandırılması gibi şehrinkalkınması için gerekilen her şey yapılmaktadır.

Kosova’nınOsmanlıİmparatorluğu hâkimiyetinde olduğu dönemlerdeTürkçenin yaygın olarak kullanılmasından dolayı şehirde Türkçe konuşanların sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca Prizren şehri içerisinde birçok etnikkökenin bulunması da kültür çeşitliliğini ve zenginliğini sağlamaktadır. Bu etnikgruplararasında Arnavut, Türk, Boşnak, Rum ve Fandalar (Katolik Arnavutlar) sayılabilmektedir. Şehirde çok miktarda tarihiyapı bulunmaktadır.

Prizren Şehri Tarihi Eserleri

Taşköprü
Şadırvan
Suzi Çelebi Camii
Gazi Mehmed Paşa Hamamı
Müderris Ali Efendi Camii
Emin Paşa Camii
Maraş
Prizren Rüştiyesi
Namazgâh (Kırık Cami)
Prizren Saat Kulesi
Sinan Paşa Camii
Maraş Camii
Bayraklı Camii
Prizren Kalealtı
Prizren Kalesi
Cuma Camii
Şemseddin Ahmed Bey Hamamı
Aziz Arhancel Manastırı
Aziz Spas Kilisesi

Prizren şehrinde gerek turistler gerekse de ülkeye okumak için gelenöğrenciler tarafından beğeniylegezilen yerler sadece bu eserlerle kalmamaktadır. Aynı zamanda evleri, sokakları da çok dikkat çekicidir.
Prizrenşehrindekitabelalar, levhalar, şehir bilgilendirici yazılar 3 dilde yazılmıştır. Bu diller; Arnavutça, Sırpça ve Türkçedir. Bu nedenle Kosova’ya giden bir Türk hiç sıkıntı çekmeden yaşamamaktadır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla!Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!